มอบรางวัลนักเรียน

สอบแข่งขันวิชาการภายในโรงเรียน ป.5 (สน.สท.)

(22 พ.ค. 2556)