ภาพกิจกรรม
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนแบบ on-site วันแรกของชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 บรรยากาศการเปิดภาคเรียนแบบ on-site วันแรกของชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับวัคซีน พร้อมเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยระบบ Antigen test kit (ATK) หมดทุกคนแล้ว พร้อมมีการประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน รวมทั้งตรวจคัดกรองโควิด-19 ทุกสัปดาห์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผุ้ปกครอง ทั้งนี้ ดำเนินการเรียการสอนตามข้อระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2565,21:02   อ่าน 1360 ครั้ง