ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ป.4-6 (11 พ.ย. 2565)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6
(11 พ.ย. 2565)


 
เวลา  13.00  น.  ดร. กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย ดร. ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุม  ภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2565  เพื่อพบปะหารือกับผู้ปกครอง  ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อนักเรียน และความพึงพอใจของผู้ปกครองโพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,10:39   อ่าน 136 ครั้ง