ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (23 พ.ย. 2565)
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 
          ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธาน ในการเปิดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 เพื่อพบปะหารือกับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้เกิดผลสำเร็จต่อนักเรียน และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูและผู้ปกครอง มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม และรับฟังข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพต่อไป
 
#โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์❤️ 
 
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,10:15   อ่าน 68 ครั้ง