ภาพกิจกรรม
คณะลูกเสือโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (25 พ.ย. 2565)


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
คณะลูกเสือโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี  ประกอบพิธีวางพวงมาลา  กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งนักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน  และบริเวณวัดมเหยงคณ์

โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,13:47   อ่าน 204 ครั้ง