ภาพกิจกรรม
5 ธันวามหาราช วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร : รัชกาลที่ 9 (1 ธ.ค. 2565)

โรงเรียนจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  5 ธันวามหาราช
วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร : รัชกาลที่  9 
(จัดกิจกรรม 1 ธ.ค. 2565)
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,12:01   อ่าน 301 ครั้ง