ภาพกิจกรรม
โครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (28 กุมภาพันธ์ 2566)


วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
นำโดยนางณภัสสร ชูคลี่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  จัดกิจกรรม/โครงการหนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงการทำขนมไทยสมัยโบราณ การละเล่นของไทยฯลฯ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่กับคนไทยสืบไป
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,15:17   อ่าน 79 ครั้ง