:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 
 
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2557
เด็กเรียนดี ศรีมเหยงคณ์
--------------------------
โครงการสอบคนเก่ง
อปท. ระดับประเทศ
ที่ 1 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ป.3 - ป.4
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบวัดความรู้
สถาบันกวดวิชา แม็ค ป.4 -ป.6
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
ที่ 1ของจังหวัด
--------------------------
--------------------------
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
นครตรังวิชาการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
--------------------------
แข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
  "กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย"
ภาพชุด 1/ ภาพชุด 2 /ภาพชุด3
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
..::ข่าวประชาสัมพันธ์ ::..


ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
เรื่อง แผนการเปิดเรียนและมาตรการในการ
เปิดเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
                        รายละเอียด>> 1/2/3/4/5 
..::มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ::..
ในสถานศึกษา

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกนดูภาพทั้งหมด

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.50-12.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เป็นประธานมอบเครื่องเทอร์โมสแกน สำหรับคัดกรองแบบอัตโนมัติ (ชนิดกล้องตรวจจับความร้อนด้วยระบบอินฟาเรด) ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ ตัวแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มอบเครื่อง
เทอร์โมสแกนให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เพื่อตรวจวัดไข้และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัย
ของทุกคน ที่เข้ามาในสถานศึกษาต้องการให้
โรงเรียนเป็นสถานที่ ปลอดภัยจากโรคโควิด- 19 ส่งผลให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและปลอดภัยจากโรค
เชื้อไวรัสโคโรนา( COVID-19)
---------------------------------------------

6 มาตราการหลักป้องกันโรคโควิค-19
 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

กิจกรรมวันภาษาไทย
(29 ก.ค. 2563)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

คณะกรรมการติดตามประเมินงาน
โครงการรักการอ่าน
(21 ก.ค. 2563)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมไหว้ครู
(16 ก.ค. 2563)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน
ณ วัดมเหยงคณ์
(3 ก.ค. 2563)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมตอนบ่าย
Happy New Year 2018
( 29 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

กิจกรรมตอนเช้า
Happy New Year 2018
( 29 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4
      ---------------------------------------------

Merry Christmas
And Happy New Year 2018
( 25 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
( 22 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2 / 3
      ---------------------------------------------

สอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
( 9 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดี
กับตัวแทนนักเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การแข่งขันกีฬา "เมืองลุงเกมส์"
(8 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน ท.มย.
ร่วมการแข่งขันกีฬา "เมืองลุงเกมส์"
(8 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมแสดงความยินดี ประกวดประดิษฐ์กระทง
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
(6 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมวันลอยกระทง (ภาคกลางคืน)
( 3 พ.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

กิจกรรมวันลอยกระทง (ภาคกลางวัน)
( 3 พ.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
( 22 ก.ย. 2560)
ภาคกลางคืน


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4 / 5
      ---------------------------------------------

ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
( 22 ก.ย. 2560)
ภาคกลางวัน


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4
      ---------------------------------------------

ร่วมขบวนแห่หมรับ
ณ วัดมเหยงคณ์
( 18 ก.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณ
ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
( 15 ก.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

รอบรู้เรื่องการแห่หมรับ
เทศกาลงานเดือนสิบ
( 14 ก.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ชุดการแสดงของนักเรียน
เทศกาลงานเดือนสิบ
( 14 ก.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ป.6 ณ วัดมเหยงคณ์
( 25-26 ส.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4/ 5
      ---------------------------------------------

โครงการ อนุบาล Food Fair
( 23 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 10 - 11 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมตัวแทนครู
คณะทำงาน กิจกรรม 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 7 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง
ร้อยรวมใจเพื่อลูกรัก
( 5 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมประชุมจัดงาน 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 30 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมประชุมจัดงาน 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 25 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมแสดงความยินดี "การแข่งขันกีฬา - กรีฑา"
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
( 24 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา - กรีฑา"
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
( 18 - 19 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

 

 

 
0
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางนงเยาว์ คงศาลา
 
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางศิริมาศ กำแพงแก้ว 1, 2
นางเปรมฤดี พลเกษตร 1, 2
อ.สมจินตนา มานพ
อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ 1, 2
อ.สุชาดา ฤทธิโชติ (1) (2)
อ.วาลิตา มะมูดีย์
อ.รัตนา ญาณสูตร (1) (2)
อ.เอกพงศ์ สุวประพันธ์
อ.อุไรวรรณ อนุรักษ์ (1) (2)
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.เตือนใจ ครองญาติ (1) (2)
อ.เสริมศิริ อิศโร (1) (2)
อ.อุไรวรรณ อนุรักษ์ (1) (2)
อ.ทรงลักษณ์ จงจิตร์ (1)(2)
อ.นิยม ช่วยเล็ก (1) (2)
อ.จารึก ช่วยสังข์ (1) (2)
อ.พวงทิพย์ ธรรมกิจจา
อ.ปริชมน คงช่วย
อ.นริศ เจดีย์รัตน์
อ.ดวงพร จันทร์สว่าง
อ.นิตยา นาคนิคาม
อ.จารี เพ็ชศรี
อ.นันทนา แววทองคำ
อ.นงนุช นาคงาม
อ.ศิริรัตน์ สุวรรณระ
อ.พีรดา บุญเรือง
อ.กัลยา วงศ์สวัสดิ์
อ.ธมน เต็มรักษ์
อ.หนึ่งฤทัย สินทบทอง
อ.เตือนใจ ครองญาติ
อ.มณฑา ชูเสือหึง
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
 
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 4
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 6
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 7
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 8
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 9
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.3
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 5
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ผลงานกิจกรรมดีเด่น
ประจำปี 2557
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. แห่งประเทศไทย
--------------------------
กีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
กีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
 วันสุนทรภู่
ภาพชุด 1 / ภาพชุด 2
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย
00

 

 

.