ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                   

ผู้วิจัย     หยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช           

ปีที่ศึกษา 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,19:00   อ่าน 851 ครั้ง