ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 )

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
           และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
            (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 )

ผู้วิจัย    หยาดอรุณ   ชาติสมบูรณ์ 

ปีที่ศึกษา 2563

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2565,19:23   อ่าน 818 ครั้ง