โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผอ.ฝ่ายวิชาการ/บริการ
รองผอ.ฝ่ายธุรการ/กิจการ นร.
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกงาน
 
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริการ
 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กรรมการสถานศึกษา
 
ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
 
ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
..:::ร่วมแสดงความยินดี:::..   
 

ร่วมแสดงความยินดี
ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน เทศบาลวัดมเหยงคณ์
สร้างชื่อเสียงกลายเป็นตัวแทนภาคใต้
ร่วมแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ
(5 พ.ย. 2555)


                                                     ดูภาพทั้งหมด
                                 
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเีรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคใต้ ประจำปี 2555
"SINGORA GAMES 2012 " ครั้งที่ 30
ระหว่างวันที่ 15 - 26 ตุลาคม 2555
ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
***************************************************
 
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้
1. ประเภทกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)

วิ่งผลัด 8x50 เมตร (ชาย ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)
รายชื่อนักเรียน ดังนี้
   1. เด็กชายฮาติน อุสตัน
   2. เด็กชายศตวรรษ พิธกิจ
   3. เด็กชายพนธกร โกมัย
   4. เด็กชายธนวัฒน์ มูสิกะ
   5. เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ภักดี
 
2. ประเภทกรีฑารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (ชาย ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน)
รายชื่อนักเรียน ดังนี้
   1. เด็กชายฮาติน อุสตัน
   2. เด็กชายศตวรรษ พิธกิจ
   3. เด็กชายพนธกร โกมัย
3. กีฬาประเภทฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม (ไม่ได้รับเหรียญรางวัล)
รายชื่อนักเรียน ดังนี็
   1. เด็กชายจอมพล ชาญประณีต
   2. เด็กชายรักษพล ตะนะมาน
 
4. กีฬาประเภทเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)
ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม (ไม่ได้รับเหรียญรางวัล)
   เด็กหญิงสุชาดา ไหมแก้ว
 
     ซึ่งนักกีฬาทุกคนที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศ
ที่ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ
จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2555
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย